(hoog)Begaafdheid

Denken in mogelijkheden en kijken naar de behoefte van het kind! 

Hoogbegaafde en excellente leerlingen: 

Dit zijn kinderen die een hoge intelligentie hebben. Dit wil niet zeggen dat ze daardoor ook (altijd) goed presteren op school. Het vinden van aansluiting in de maatschappij, bij vriendjes op school of op een sportclub kan hierdoor moeizaam verlopen. 

Het onderwijssysteem in Nederland is (nog) niet (volledig) ingesteld op excellente of hoogbegaafde kinderen. Zij ontwikkelen hun begaafdheid daardoor niet volledig. Kinderen  kunnen gefrustreerd raken door een gebrek aan (h)erkenning en ze kunnen vastlopen in het onderwijssysteem. 

Extra of meer? 

Kinderen die hoogbegaafd zijn, krijgen op school vaak extra werk. De vraag is echter of het meer werk is, of extra uitdagend werk. Werken ze dan aan hogere denkorde opdrachten of worden ze beziggehouden met extra sommen. En krijgt het kind dan werk dat in overleg met het kind is uitgezocht of bepaalt de leerkracht wat het kind moet doen om uitgedaagd te worden? 

Waar loopt uw kind tegenaan?  

Onderpresteren, motivatie problemen, onvoldoendes op school, omdat hij of zij niet weet hoe hij of zij moet leren, afstromen naar een ander niveau, frustratie, thuis zitten, noem maar op zijn gevolgen van het niet gericht kijken naar een passende vorm van onderwijs voor uw zoon of dochter. 

Waar loopt u als ouders tegenaan?  

Niet gehoord voelen, onbegrepen voelen, onderpresteren van mijn kind, motiveren maar hoe dan?, frustratie en boos gedrag, eventuele zittenblijvers of afstromers en hoe zorg ik samen met school voor de juiste uitdagingen voor mijn kind? Ziet de school ook dat uw kind bijvoorbeeld helemaal niet weet hoe hij tot leren komt omdat het vaak is komen aanwaaien?  Voor dit soort begeleiding zowel voor thuis als op school komen kinderen met hun ouders en eventueel met school bij mij. Voor meer info over de mogelijkheden rond begeleiding op school zie hieronder of klik hier of neem contact op via het contactformulier.  

Begeleiding: 

Hoogbegaafden en excellente kinderen hebben gerichte instructies nodig. Zij hebben begeleiding nodig bij het maken van het werk, zodat ze leren welke stappen zij moeten doorlopen. Daarnaast moeten ze leren hoe je formeel moet leren en dat fouten maken mag en dat je gefrustreerd mag zijn als iets niet wil lukken! 

Zij moeten leren wat het is om te leren door er iets voor te moeten doen, maar vooral hoe je dat op de juiste manier doet. 

Kind en ouder. 

Samen met uw kind en u als ouders werk ik aan het aanleren van de juiste vaardigheden rond leren.  

Door gebruik te maken van verschillende coachingsvormen geef ik uw kind meer inzicht in zichzelf, in zijn manier van denken om het zo te laten ontdekken hoe het verder kan met zijn capaciteiten. Hierbij wordt onder andere gewerkt met het coachee spel, de theorie van Kolb en Offman en met Veerkrachtig leren leren.  

Vragen? Stel ze hier

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]