(Ernstige) Rekenproblemen

“Engels leer je het beste van een vakantievriendje, maar wat is een leuke manier om rekenen te leren?!

Kinderen met (ernstige)rekenproblemen en eventueel dyscalculie lopen tegen verschillende problemen aan: 

Het niet kunnen of veel moeite hebben met rekenen, het problemen hebben met cijfers en inzicht, maar ook met het onthouden van getallen, het op tempo moeten werken enz. Daarnaast kunnen kinderen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie ook het idee hebben dat ze dom” zijn. Ze doen enorm hun best en toch lukt het ze niet om op een juiste manier met cijfers, geld, de tijd aan het werk te gaan…

Kinderen met (ernstige)rekenproblemen en dyscalculie hebben veel baat bij gestructureerd onderwijs, waarbij de opgaven stap-voor-stap worden aangeboden.Er is veel extra inoefening en herhaling nodig, omdat deze kinderen o.a. moeite hebben met hetautomatiseren van het rekenen. Dit komt onder andere terug bij de tafels van vermenigvuldigen en bij het maken van plus en min sommen.  

Naast extra oefening is het ook belangrijkaandacht te besteden aan emotionele ondersteuning. Uw kind moet weer vertrouwen krijgen in zijn of haar capaciteiten. Naast het begeleiden van het rekenwerk en het structureren van het rekenaanbod coach ik kinderen ook bij de emotionele ondersteuning. Ik coach kinderen bij het op peil krijgen van hun zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen en het (her)ontdekken van hun eigen kwaliteiten en talenten. 

En juist dat is wat ik in de training met de kinderen doe. Samen kijken naar de hiaten, samen de lol van het rekenen weer terug kunnen pakken. Dit alles door te werken met verschillende materialen en hen zo de kennis bij te brengen die nodig is om het rekenen onder de knie te krijgen op school. 

Door samen te werken aan een beter rekenbegrip en meer inzicht te creëren wat rekenen inhoudt en hoe je moet rekenen werken we aan het verbeteren van het rekenniveau van uw kind. 

Ik begeleid kinderen bij mij thuis, of eventueel bij hen thuis na overleg.Uiteraard is er ook overleg met school om er zo samen voor te zorgen dat er een doorgaande lijn blijft en uw kind zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Groen

Een normale rekenwiskundige ontwikkeling. De onderwijsbehoeften van uw kind zijn niet specifiek. Uw kind kan op school gewoon mee komen met het aanbod op rekengebied. 

Geel

Er doen zich in de ontwikkeling van uw kind kleine reken/wiskunde-problemen voor op bepaalde deelgebieden. Op deze deelgebieden ontstaan specifieke onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld: de extra ondersteuning bij het aanleren van de tafels of het leren klokkijken. 

Oranje

Er doen zich ernstige reken/wiskunde-problemen voor, die door extra begeleiding op school oplosbaar zijn.  

Rood

Er doen zich ernstige en hardnekkige reken/wiskunde-problemen voor, die binnen school te begeleiden zijn, maar waarbij externe ondersteuning gewenst is.   

Voor het afnemen van dyscalculie onderzoeken en vergoedingen voor behandelingen vanuit de zorgverzekering verwijs ik u naar de desbetreffende instellingen.  

Ik adviseer ouders en school en begeleid kinderen bij hun rekenproblemen. Daarnaast adviseer ik scholen bij de omgang met uw zoon of dochter en ben ik een steunpunt en vraagbaak voor ouders, kinderen en scholen. Samen ontdekken en samen (uitdagend) leren! Dat is waar we voor gaan. Het onderwijs daadwerkelijk Passend maken voor uw kind! 

Wilt u meer weten? Informeer naar de mogelijkheden. 

Vragen? Stel ze hier